Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

RADIÒLEG/OGA – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Radiodiagnòstic de la Fundació Salut Empordà disposa d'una àmplia cartera de serveis,
tant diagnòstics com intervencionistes, que resulten clau en l'atenció assistencial del pacient. Dona servei
als diversos centres de la Fundació: l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS
de l'Escala, amb un horari ininterromput, 24 hores al dia, 365 dies l'any.
La cartera de serveis es divideix en dues branques: l'estrictament diagnòstica (radiologia simple,
radiologia contrastada, mamografia, ecografia, tomografia computada i ressonància Magnètica) i la que
correspon a l'àmbit de l'intervencionisme radiològic (punció-biòpsia de qualsevol punt abordable, punció
per drenatge de col·leccions a qualsevol punt abordable, punció-biòpsia de mama per estereotàxia,
col·locació de marcadors interns a lesions mamàries, nefrostomia percutània i colecistostomia
percutània, així com infiltracions musculoesquelètiques guiades per imatge).
El servei també realitza les proves diagnòstiques del Programa de detecció precoç del càncer de
mama del CatSalut.

FUNCIONS:
– Anàlisis i valoració d’estudis radiològics.
– Realització de les proves radiològiques i els informes corresponents.
– Atenció i assessorament en relació a les interconsultes hospitalàries d’altres especialitats.
– Formació i supervisió dels tècnics en relació a la realització de les proves radiològiques.
– Vetllar per l’acompliment de les mesures de radioprotecció i qualitat del SDI.

Requisits - Requisitos

REQUERIMENTS
– Llicenciatura/Grau en Medicina.
– Especialitat en Radiodiagnòstic
– Experiència com a Metge/ssa especialista en radiodiagnòstic preferentment en àmbit hospitalari.

ES VALORARÀ
– Especialitat via MIR o títol homologat
– Formació i/o experiència en proves en radiologia general i proves intervencionistes/terapèutiques.

COMPETÈNCIES
– Persona responsable, metòdica i organitzada.
– Capacitat de treball en equip
– Orientació a la qualitat en l’atenció als pacients
– Optimització de recursos

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable a jornada completa
– Retribució competitiva
– Programa actiu de formació continuada i actualització professional
– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat de vida