Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura (Desenvolupament de RH)

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Radiodiagnòstic

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella i/o Blanes

Funcions - Funciones

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Hospitals Comarcals de Calella i de Blanes) busca especialista en Radiodiagnòstic amb coneixements generals en totes les àrees i en totes les modalitats (ecografia, TC, RM) i/o un altre especialista amb coneixements i interès en dedicació “semiexclusiva” a la mama combinada també amb altres àrees. Existeix la possibilitat de prioritzar àrees de coneixement. Formarà part d’un equip de treball amb participació a comitès multidisciplinaris, sessions pròpies del servei i en la formació de residents d’altres serveis mèdics.

L’especialista formarà part de l’equip de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva entitat Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dóna servei a una població de referència d’uns 1900 habitants. El servei de Radiologia esta equipat a cada centre hospitalari per 1 TC de 64 corones, 1 RM 1.5T, 3 ecógrafs (amb un dedicat a la mama), 3 sales de Radiologia Convencional, 1 mamògraf digital, així com un telemando digital només a l’Hospital Comarcal de Calella. Durant el 2024 es renovaran els mamògrafs que disposaran de tomosíntesis, tomobiòpsia i mamografia amb contrast.

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

• Especialitat en Radiodiagnòstic via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol

Es valora

• Experiència i/o interès en tècniques intervencionistes generals, no vascular.

• Experiència en radiologia general de pacients adults i pediàtrics en ecografia, TC i RM.

• Experiència en tècniques intervencionistes de mama.

• En el cas de dedicació “semiexclusiva” a la mama es valora experiència en multimodalitat (mamografia, tomosíntesis, mamografia amb contrast, ecografia i RM) i en procediments intervencionistes guiats per les diferents modalitats en imatge, incloent marcatges prequirúrgics de lesions de mama no palpables.

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral temporal, plaça pendent a convocar (interinatge)

• Jornada Completa (38,5h/set) amb horari de matins amb possibilitat d’horari complementari extra. No es fan guàrdies ni dies festius.

• Condicions laborals en base al 3r Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

• Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MRAD24 abans del 31 de Març de 2024 a: rrhhd@salutms.cat

Per qualsevol dubte: 691435639 (disposa de WhatsApp) o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament)