Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

DRA LEYRE RODRIGO

Email

unitatmamatm@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

666534933

Especialitat - Especialidad

RADIOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TORTOSA

Funcions - Funciones

Radiodiagnòstic amb especial dedicaió a patologia de la mama
Assistència continuada

Requisits - Requisitos

Titol especialista en Radiologia, formació reglada via MIR

Condicions - Condiciones

Radiòleg a jornada complerta amb especial dedicació a la patologia de la mama. Possibiltat de formació amb opcions de finançament per part del centre.
Guàrdies
Incorporació immediata