La secció col legial de Tutors i Docents del Col legi Oficial de Metges de Tarragona va organitzar la Jornada de Responsabilitat i Marc Legal del metge resident.

Aquesta xerrada anava dirigida als residents i a tot el personal docent amb els tutors al capdavant, que tenen la funció de facilitar l’aprenentatge de l’especialitat i la integració en el centre de salut escollit.

La conferència va ser impartida pel Dr. Francisco Moreno Madrid, cap de secció de Pediatria al Hospital Clínic San Cecilio de Granada. El Dr. Moreno és, també, professor associat en Ciències de la Salut a l’ Universitat de Granada