Aquest Registre de societats professionals conté les dades públiques de les societats professionals inscrites en el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, que s’actualitzen d’acord amb la informació que proporciona cada societat.