Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
In Talent Lab

CIF:
B67422022

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Dolors Crispi

Email:
dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
661742738

Especialitat – Especialidad:
Rehabilitació

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Manresa

Funcions – Funciones:
S’incorporarà a fundació que gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada.

Requisits – Requisitos:
Titol d’Especialista en rehabilitació i medicina física, via MIR o títol homologat a Espanya.

Condicions – Condiciones:
-Contracte indefinit. Jornada Completa.
-Horari: Dilluns a divendres de 8 a 15h i una tarda setmanal, per be que es permet flexibilitat horària.
-Retribució segons conveni SISCAT.
-Formació continuada i carrera professional.
-Incorporació: immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a.

Es valorarà:

Experiència en l’especialitat