Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Xarxa Santa Tecla

CIF

R4300016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana Flores

Email

recursoshumans@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

Responsable de laboratori anàlisis clíniques.

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital Santa Tecla, Tarragona.

Funcions - Funciones

Es tracta d’una organització constituïda com una agrupació de fundacions formada per més de 40 centres i que dona assistència a una població de 350.000 habitants del territori del Baix Penedès i Tarragonès.

L’organització disposa de dos Hospitals a 25 km de distància, Hospital Sant Pau i Sta. Tecla de Tarragona i Hospital del Vendrell. La Unitat central del Laboratori consta dels departaments de bioquímica i immunologia, hematologia, microbiologia i biologia molecular, orines, autoimmunitat, cribratges prenatals.

L’equip està integrat per 7 facultatius i 38 tècnics de laboratori repartits entre els 2

centres.

Busquem un professional per a dirigir i coordinar l’activitat desenvolupada en el servei de laboratori tot seguint i complint els estàndards del sistema de qualitat establert per l’organització.

Les tasques consisteixen, entre d’altres, en la direcció i organització funcional de l’activitat segons les necessitats, resolució d’incidències, assessorament científic i tècnic i modulació de la demanda, registres d’activitat, comunicació amb altres serveis hospitalaris i de l’Atenció Primària, i la promoció d’accions de millora.

Requisits - Requisitos

Es requereix aportar Títol d’especialista en anàlisis clíniques o bioquímica clínica via MIR, BIR, FIR o QUIR. Valorable aportar experiència en gestió d’equips, així com haver participat com a membre de Comissions científiques relacionades amb l'activitat i tenir Coneixements dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i 15189.

Condicions - Condiciones

El lloc de treball és un repte professional, per aquelles persones que estiguin buscant un canvi que li pugui aportar un desenvolupament de la seva carrera. S’ofereix, incorporació immediata, contracte Indefinit, salari a negociar en funció de la vàlua.

Interessats/es podeu enviar el cv a la següent adreça: recursoshumans@xarxatecla.cat