Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Sara Flores

Email

sflores@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

617950980

Especialitat - Especialidad

Reumatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya central

Funcions - Funciones

• Comunicació amb el pacient

• Orientació de resultats

• Capacitat d'anàlisi

• Capacitat de gestionar equips

Requisits - Requisitos

Posseir la llicenciatura de medicina i l'especialitat de reumatologia MIR, en cas de haver-la cursat fora d'Espanya, que estigui homologada.

Condicions - Condiciones

• Retribució a negociar, fixa més variables per assoliments d'objectius

• Investigació amb finançaments públics i privats.

• Accés a programes de formació continuada

• Contractació laboral estable a jornada completa.

• Incorporació a negociar.