Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ALTESPORT 200 S.L

CIF

B43389881

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Manel García Font

Email

altesport@altesport.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 380 203 / 623 174 843

Especialitat - Especialidad

Salvament i Socorrisme

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Impartir una part del Certificat de Professionalitat en Salvament i Socorrisme, supensionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Específicament el mòdul de primers auxilis ( 40 h )

Requisits - Requisitos

Grau universitari en medicina o titulacions superiors, amb una experiència de 600 h impartint formació.

Condicions - Condiciones

A determinar a l’entrevista personal.