Secretària mèdica amb més de deu anys d’experiència s’ofereix per treballar en consulta mèdica. Amb experiència de coordinadora de departament, gestió d’agendes, consulta externa, realització d’informes d’hospital i facturació mensual.

Informació: Noemí. Telèfon: 661 786 219