Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA (VALENCIA)

CIF

S4611001A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

JOSE ENGUIX

Email

enguix_jos@gva.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

962849545

Especialitat - Especialidad

sense especialitat i especialitat en Medicina Familiar i Comunitaria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Departament de salut de Gandia (Valencia)

Funcions - Funciones

Les propies de metges en l’atención primaria als centres i consultoris de salut.

Requisits - Requisitos

Tindre la llicenciatura o grau en medicina, homologació del Ministeri,…; estar col.legiat a un Col.legi de l’Estat,

No necesaria experiència.

Tindran preferencia els/les profesionals amb la especialitat en Medicina Familiar i Comunitaria, tant per a la contractació com per a la duració dels contractes.

Condicions - Condiciones

Retribucions de 3.251 € bruts/mes, més part proporcional de paga extra, més guàrdies d’atenció continuada.

15 places.