Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedés i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Àrea Gestió del Talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Servei d’Urgències

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa amb especialitat en medicina familiar, medicina interna o

geriatria per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci

Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

(Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant

Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

 Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat.

 Tindràs un pla de formació continuat al servei.

 Desenvoluparàs les teves funcions en un centre hospitalari que disposen de diversos

projectes de millora del servei.

 Treballaràs en base al qualitat assistencial (producció, revisió i seguiment de

procediments assistencials)

 Treballaràs en un entorn docent MIR (MFIC, Geritaria i Traumatologia)

Requisits - Requisitos

 Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de

treball en el cas de professionals extracomunitaris).

 Acreditació d’especialitat (homologació i permís de treball en el cas de professionals

extracomunitaris).

 Acreditació d’experiència en urgències mèdiques – quirúrgiques.

Es valorarà:

 Orientació preferent a tasca assistencial.

 Competències pròpies del servei d’urgències

 Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

 Experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).

Condicions - Condiciones

 Contractació a concretar segons disponibilitat del professional

 Retribució salarial segons conveni SISCAT.

 Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.

 Horari flexible rotatori en torns de matí, tarda i nit.

 Incorporació immediata.

 Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la

publicació del present anunci fins el 04 de juliol de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran

d’enviar sol·licitud, títol de medicina, títol d’especialista i currículum vitae a

convocatories@csapg.cat indicant la referència URG_2023-01.