Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Vielha – Vall de Aran

CIF

b25542572

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dionisio Maqueda Novillo

Email

dmaqueda@aransalut.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

669883800

Especialitat - Especialidad

SUB DIRECIÓ METGE/ESSA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital Val de Aran – Vielha

Funcions - Funciones

Lloc de treball

• Dirigir, coordinar i supervisar l'equip de professionals, amb una clara vocació d'atenció a l'usuari.

• Assegurar la qualitat assistencial a través de l'actualització i el compliment de protocols i procediments.

• Coordinar l'estratègia dels serveis assistencial i contribuir a desenvolupar les eines que en facilitin la implementació al territori.

• Assegurar la consecució dels objectius estratègics i operatius de l’Organització amb la màxima eficàcia, eficiència i qualitat.

• Formar part d' un equip de treball interdisciplinari, en creixement on es fomenta la formació continuada, i promoció de la salut i integració social. Integrat a la xarxa sanitària pública.

• Amb activitats comunitàries i d' atenció integral en coordinació amb la resta dels serveis.

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura o Grau en Medicina.

• Especialista via MIR o homologació vigent a Espanya.

Condicions - Condiciones

Si es valora

• Anys d'experiència professional.

• Formació addicional, tipus postgrau, màster o doctorat.

• Formació continuada i complementària relacionat amb el lloc de treball.

• Coneixement de llengua aranesa

S'ofereix

• Contractació indefinida fins a cobertura de plaça.

• Programa actiu de formació continuada i actualització professional.

• Participació en un programa innovador d' integració de serveis sanitaris i socials.

• Participació en comissions hospitalàries i grups de treball.

• realitzarà guàrdies localitzades hospitalàries.

• Excel·lent oportunitat professional amb bon ambient de treball i entorn d'alta qualitat de vida.

• Condicions laborals i retributives en base al III Conveni Col·lectiu SISCAT.

• Incorporació immediata o a determinar.