Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Grup Pitagora

CIF

B63351068

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Helena Coronas Gayete

Email

helenac@grup-pitagora.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

628728767

Especialitat - Especialidad

Tractament farmacològic

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Virtual

Funcions - Funciones

Grup Pitagora, empresa de formació i consultoria de RRHH, busquem formador/a per impartir curs sobre Tractament farmacològic en les alteracions conductuals, dirigit a personal de residència geriàtrica. El curs s'impartirà en modalitat virtual (videoconferència) durant el mes de novembre, i tindrà una durada de 2 h.

Requisits - Requisitos

Coneixements teòrics i pràctics avançats sobre la matèria.
Experiència prèvia com a docent.

Condicions - Condiciones

Autònoms: 75 €/bruts hora (2 h de formació).