Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Asepeyo

CIF

G08215824

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Jessica Soler

Email

jsolerrueda@asepeyo.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935216890

Especialitat - Especialidad

Traumatòleg mútua laboral

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

– Assistència mèdica

– Tractament i revisió de treballadors que han patit contingència laboral i patologia traumatològica

– Elaboració dels informes pertinents

– Intervencions quirúrgiques

– Referent de traumatologia de tota la provincia de Tarragona (centres de Tarragona, Valls i Reus)

Requisits - Requisitos

– Especialitat via MIR de Traumatologia o especialitat homologada

– Experiència en mútues d’accidents de treball

– Experiència al quiròfan

Condicions - Condiciones

Buscamos un referent de traumatologia per a tota la provincia de Tarragona (Tarragona, Valls, Reus) amb contracte indefinit de 37,5h i un horari de dilluns a divendres de 8 a 15h + una tarda

Sou: 60.000€ bruts/anuals