Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
In Talent Lab

CIF:
B67422022

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Mireia Camps

Email:
mcamps@intalentlab.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
697391728

Especialitat – Especialidad:
Urgencies

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
-Atenció al pacient urgent
-Atenció al pacient urgent extra hospitalari
-Atenció al pacient ambulatori
-Atenció al pacient admès a la unitat d'observació UCIES-Hospitalització

Requisits – Requisitos:
-Titulació universitària en medicina i cirurgia, obtinguda o homologada en l'estat espanyol.
-Estar col·legiat com a metge exercent
-Competència lingüística: espanyol, català
-Valorable experiència prèvia en serveis d'urgències

Condicions – Condiciones:
-Tipus de lloc: Jornada completa, Indefinit
-Salari: A partir de 40.000,00€ a l'any