Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Lucia Galdón

Email

lgaldon@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

673763066

Especialitat - Especialidad

Urgencies

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya central

Funcions - Funciones

• Atenció a pacients d’urgències

• Ingressar, derivar o donar alta als pacients segons el seu estat

• Realització d’informes

• Cooperació i coordinació amb la resta dels dispositius d’atenció a l’assistència sanitària urgent.

Requisits - Requisitos

• Títol de medicina i cirurgia general

Es valorarà:

• Especialitat via MIR i/o Màster en urgències i emergències

• Experiència en el maneig d’urgències i emergències

• Bona relació interpersonal

• Orientació a la millora contínua

• Capacitat de treball en equip

• Adaptació als canvis (flexibilitat)

Condicions - Condiciones

• Contracte indefinit, jornada completa (1688 hores/any)

• Horari: 12 hores en atenció continuada segons calendari establert

• Retribució segons conveni SISCAT

• Formació continuada i carrera professional

• Incorporació: Immediata