Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP

CIF:
B67186510

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
esteban garriga gorina

Email:
egarriga@gg-mac.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
605987110

Especialitat – Especialidad:
URGENCIES

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
LLEIDA

Funcions – Funciones:
ATENCIÓ AL PACIENT SERVEI URGÈNCIES

Requisits – Requisitos:
TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA HOMOLOGADA
METGE COL.LEGIAT.

Condicions – Condiciones:
CONTRACTE FIXE
SOU ENTRE 33000 I 35000 EUROS ANUALS + PLUS NIT, DISSABTES I DIUMENGES