Funcions:

Melt Group selecciona per Important Grup Hospitalari un Metge d’Urgències per un sobre hospitals a Mallorca.

Requisits:

 • Llicenciatura o Grau en Medina
 • Especialitat via MIR o Homologada
 • Imprescindible Especialitat via MIR o Homologada de Medicina de Família,
 • Almenys 2 anys d’experiència professional en àrea d’Urgències i disponibilitat per residir a Mallorca.

Responsabilitat principals

 • Proporcionar l’atenció, assistència i promoció de la salut als pacients de centre reflectint una excel·lent professionalitat en els serveis proporcionats.
 • Treure a cabo la deguda confecció de les històries clíniques dels pacients assistits i hospitalitzats corresponents a super Servei Vetllant perquè el diagnòstic i tractament sigui el correcte en cada cas i que es Haia Dut a cabo Segons les pautes establertes.
 • Realitzar tots els Procediments administratius que procedeixin (informes d’altes, històries clíniques, etc.) de manera que es assegurem que tots els processos Assistencials estan correctament documentats i actualitzats.
 • Col·laborar en la supervisió i coordinació de l’exercici de les funcions corresponents als llocs que li estén subordinats assegurant que s’assoleixen els estàndards de qualitat i eficiència definits per a un excel·lent servei integral als pacients.
 • Proporcionar informació mèdica a familiars i / o pacients de manera respectuosa i educat reflectint una imatge professional i responsable de centre.

S’ofereix:

 • Contracte laboral de caràcter indefinit.
 • Jornada completa de 40 hores setmanals.
 • Molt atractiva remuneració, Per sobre de la mitjana de l’Mercat. A negociar Segons vàlua de l’professional. Mas de 75.000 € a l’any entre fix i variable.
 • Sistema de treball amb flexibilitat horària.
 • Pla de carrera professional i Pla de Formació contínua per part d’al portal empresa.

Si està interessat/ada en l’oferta i voleu rebre més informació podeu enviar el CV a l’adreça Daniel.Lorenzo@meltgroup.com

Requisits:

 • Llicenciatura o Grau en Medina
 • Especialitat via MIR o Homologada

Dades d’interès:

Entitat/Proveïdor/Empresa:

Melt Group

Persona Responsable de l’oferta:

Daniel Lorenzo

Telèfon de contacte:

969 19 29 22

E-mail:

Daniel.lorenzo@meltgroup.com

Arxiu PDF amb tota la informació