Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Urgències mèdiques

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa amb especialitat en medicina familiar, medicina interna o geriatria per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

 Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat.
 Tindràs un pla de formació continuat al servei.
 Desenvoluparàs les teves funcions en un centre hospitalari que disposen de diversos projectes de millora del servei.
 Treballaràs en base al qualitat assistencial (producció, revisió i seguiment de procediments assistencials)
 Treballaràs en un entorn docent MIR (MFIC, Geritaria i Traumatologia)

Requisits - Requisitos

 Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
 Acreditació d’especialitat (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
 Acreditació d’experiència en urgències mèdiques – quirúrgiques.

Es valorarà:

 Orientació preferent a tasca assistencial.
 Competències pròpies del servei d’urgències
 Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
 Experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).

Condicions - Condiciones

 Contractació a concretar segons disponibilitat del professional
 Retribució salarial segons conveni SISCAT.
 Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
 Horari flexible rotatori en torns de matí, tarda i nit.
 Incorporació immediata.
 Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 12 de juliol de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud, títol de medicina, títol d’especialista i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència URG_2023-01.