Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF:
Q4300351F

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Joan Romera

Email:
joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977312228

Especialitat – Especialidad:
URGÈNCIES

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
REUS

Funcions – Funciones:
Es valorarà:
• Experiència laboral acredita com metge/essa en urgències hospitalàries i emergències extra hospitalàries.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
• Coneixements d’idiomes: anglès, francès, alemany…
• Coneixements d’informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet…)
• Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/es, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

Requisits – Requisitos:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
• Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contractes laborals per cobertura de llocs de treball estructurals de naturalesa permanent a jornada completa.


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR MAU 11 21

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre del 2021