Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN

CIF

G08519100

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elisenda Bassas

Email

recursoshumans@guttmann.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

934977700

Especialitat - Especialidad

Urologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

 Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència.
 Responsabilitat docent en el programa formatiu MIR.
 Participar com a professorat en els nostres programes docents dels Màsters Oficials en Neuroreha-bilitació i Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva acreditats per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 Recerca amb finançament públic i privat.
 Participació en programes d’atenció comunitària.

Requisits - Requisitos

 Llicenciatura o grau en Medicina.
 Titulació especialista en Urologia.
 Competències personals i professionals orientades al treball en equip, la comunicació, l’humanisme, l’empatia, la orientació a resultats, la presa de decisions i la flexibilitat.

Condicions - Condiciones

 Contractació indefinida a jornada completa.
 Retribució per sobre de conveni + variable per objectius conveni SISCAT
 Formació continuada.
 Les condicions econòmiques es determinaran en funció del perfil que el candidat/a pugui acreditar.