Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas (RH CSMS)

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937690201

Especialitat - Especialidad

Urologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella i Blanes

Funcions - Funciones

• Formar part de l’equip multidisciplinari, amb unitats especialitzades en uro-oncologia, sol pelvià, litiasis i HBP.
• Treballarà en el Servei d’Urologia de l’Hospital Comarcal de Calella i Blanes, realitzant activitat hospitalària en tots els seus àmbits (consultes, quiròfan, exploracions complementàries, hospitalització…).
• Tecnologia avançada, Laparoscòpia 3D, Fluorescència, Làser per Litiasis i per enucleació prostàtica, Ureterorenoscòpia semirígida i flexible.
• Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.Requisits - Requisitos

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina.
• Especialitat en Urologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.
• Interès i predisposició en la recerca i innovació en l’activitat assistencial.

Es valora
• Interès en formació i especialització.
• Capacitat de lideratge de projectes de millora assistencial.
• Proactivitat i capacitat de treball en equip.
• Formació continuada en l’especialitat.

Condicions - Condiciones

S’ofereix
• Contracte laboral temporal de llarga durada/interinatge
• Jornada Completa.
• Incorporació Setembre 2023
• Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.