Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Urologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Girona

Funcions - Funciones

Composició del servei: 13 uròlegs, 6 seccions, 3 centres.
Es realitza tota mena d'activitat i cirurgia, bàsica i complexa, excepte trasplantament. Amb possibilitat de fer recerca i docència de pre i postgrau.

Requisits - Requisitos

• Tenir l'especialitat via MIR o homologada, en tràmit o pendent de tramitar l'homologació a Espanya.
• Experiència en l'especialitat d'urologia.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral estable a jornada completa com a metge adjunt.
• Retribució entre fix i variable (55000€) + guàrdies a part.
• Incorporació a negociar.
• Horari de matins + 1 tarda, encara que es pot adaptar segons necessitats del professional i del servei.
• Possibilitat d'aprendre i promocionar-se, de fer recerca i entrar en docència.