Verificació individual

 Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions 

Consulta Individual

 

Podeu realitzar la consulta online accedint al registre electrònic de metges i societats professionals. La consulta individual permet fer la cerca un a un.

Accés al registre de metges Accés al registre de societats professionals

Com es pot fer la consulta?

Els centres i organitzacions sanitàries poden verificar la situació col·legial dels seus metges i de les societats professionals contractades.