Quarta edició de la Jornada interdisciplinària al voltant de la importància del professional de la psicologia de l’esport en l’àmbit de la salut – 28 d’octubre de 09:00 a 14:00

Un dels àmbits professionals de la psicologia de l’esport i l’activitat física és el d’ajudar a garantir la salut general de les persones. És el cas de la intervenció psicològica en programes generals d’exercici físic en tractaments mèdics. Un exemple seria el treball que es pot fer amb pacients amb problemes cardiovasculars que necessiten ajuda en la seva rehabilitació per assolir una recuperació òptima. El nostre àmbit d’actuació és el relacionat amb els aspectes psicoemocionals que es donen en els processos de rehabilitació i adaptació dels pacients. Participem en la prescripció i adherència a l’exercici físic amb finalitats saludables. D’aquesta manera la psicologia de l’esport i l’activitat física utilitza programes que tenen benefici terapèutic i ajuden a millorar la salut general de les persones.

L’objectiu d’aquesta jornada és donar llum i potenciar la tasca de la psicologia de l’esport i l’activitat física a l’àmbit de la salut i la necessitat de treballar de forma coordinada i consensuada entre els diferents sectors professionals implicats en el diagnòstic, intervenció i prescripció d’activitat física saludable, amb el suport de coneixements basats en la màxima evidència científica.