Lloc: Sala d’actes Dr. Santiago Mallafré del COMT de Tarragona
Data: 3 de juliol de 2023
Hora: 17:30 h

Intervenen: Mireia Montalvo, Sofia Sanz, Paula Blasco i Natalia Martínez

* L’assistència a la xerrada proporciona un certificat per al portafolis