8 i 9 de novembre de 2018

Hotel Astari de Tarragona
Via Augusta, 95

 

  • Bases de l’estratègia CHIVA

  • Validació de maniobres hemodinàmiques venoses

  • Shunt Tipo 0

  • Unificació dels models de cartografia venosa

  • Avaluació de components obstructius venosos

  • Comissió de Registre de CHIVA

  • Discussió de casos problema a través de la cartografia venosa

  • Comunicacions lliures

 

Telèfon: 977 236 900

Web: www.16-reunion-chiva-tarragona2018.com  

Arxiu PDF amb tota la informació