Data: 7 d’octubre de 2016

Lloc: Auditori de l’Hospital Sant Joan de Reus

Informació i inscripcions a:
http://www.grupsagessa.cat/prl2016/index.php/informacio-i-instruccions/

Programa:

8.30 – 09.30 h
Recepció i acreditació d’assistents

Taula Inaugural

09.30 – 10.15 h
Benvinguda i obertura de les Jornades

Primera Taula: Els Riscos durant la preparació

10.20 – 11.30 h
Modera: Dra. Pilar Salvador (Hospital Universitari Sant Joan)

 1. Exposició laboral per citostàtics: Sistemes segurs per la seva preparació. Sr. Xavier Guardino (Instituto Nacional Seguridad e Higiene)
 2. Riscos i mesures preventives en la preparació de fàrmacs perillosos no citostàtics. Sra. Rosa Orriols (Hospital de Bellvitge)
 3. Condicions estructurals per a la preparació de fàrmacs perillosos. Sra. Eva Martínez (Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció)

Segona Taula: Els Riscos durant l’Aplicació

12.00 – 14.00 h
Modera: Dr. Eduard Gaynés (Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció)

 1. Aplicació en perfusió endovenosa de citostàtics: Sistemes segurs d’administració. Sra. M. Antònia Serra i Sra. Montse Rey (Institut Català d’Oncologia)
 2. Equips de protecció individual per a l’exposició a fàrmacs citostàtics. Sra. Maria José Méndez. (Hospital Clínic Provincial)
 3. Riscos i mesures preventives en l’aplicació NO parenteral de citostàtics: Laparotomia citoreductora, aplicació intravesical, instil·lació ocular… Sr. Adriano Muñoz (Hospital Sant Pau i Santa Creu)
 4. Riscos i mesures preventives en l’aplicació de fàrmacs perillosos NO citostàtics. Sra. Inés Bravo i Sra. Maria José Jiménez (Hospital Vall d’Hebron)
 5. Aplicació i riscos per l’ús de nanopartícules a les Ciències de la Salut. Present i futur. Prof. Dr. Víctor F. Puntes (Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology)

Tercera Taula: Gestió dels accidents, residus i Vigilància de la salut

15.30 – 16.30 h
Modera: Dra. Pilar Subirats (Hospital Universitari Sant Joan)

 1. Gestió dels residus de fàrmacs perillosos. Sr. Gerard Pellejà (Hospital Universitari Sant Joan)
 2. Gestió, anàlisi i investigació d’accidents amb fàrmacs perillosos. Sr. José Ignacio Álvarez (Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció)
 3. Model de Vigilància de la Salut a treballadors exposats a fàrmacs perillosos. Dra. Laura Ramírez (Unitat de Salut Laboral Barcelona Nord i Maresme)

Taula de Clausura

16.30 – 17.30 h
Conclusions de la Jornada i presentació de la propera Jornada

Més informació a: http://www.grupsagessa.cat/prl2016/index.php/programa/