La plataforma de coneixement ”Units i unides per eradicar la MGF” dóna suport formatiu a 5.000 professionals. Està dissenyada per a ser utilitzada per professionals que tractin de manera directa i indirecta amb la mutilació genital femenina, incloent professionals de la salut, personal de serveis migratoris i d’asil, treballadors socials i professionals de protecció infantil, forces de seguretat i de l’àmbit judicial, educadores i educadors, professionals dels mitjans de comunicació, ONG i d’organitzacions de la societat civil. El seu objectiu és proporcionar ajuda a les víctimes, ser més eficaços com a centre educatiu i de recursos i prevenir la estigmatització de nens i nenes. La formen un consorci de 12 organitzacions de nou països de la UE, amb Metges del Món com única ONG espanyola que dóna suport a aquest projecte.

Es calcula que 500.000 dones i nenes que viuen a la UE es veuen afectades per la Mutilació genital Femenina, amb 180.000 en risc cada any. Per donar resposta a les necessitats d’aquestes dones i nenes, es requereix que els Estats membres ofereixin serveis adequats i accessibles de qualitat.