Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2022-122 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-122?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Requisits - Requisitos

Requisits:
Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Otorrinolaringologia
Formació en cirurgia oncològica de cap i coll

Es valorarà:
Experiència en recerca dins el camp de cap i coll
Estades de recerca o formatives a centre internacionals
Formació i coneixement objectivables en Bioestadística.
Doctorat en Medicina i Cirurgia
Coneixements d’anglès
Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps complet
Horari de treball segons planificació
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.