En l’activitat assistencial és molt important aplicar la perspectiva de gènere per a detectar situacions que passarien desapercebudes si no poséssim el focus en el seu diagnòstic, com és la violència de gènere. Prevenir, secundar i treballar per la seva erradicació és un dret de la víctima i de la societat.

Però per a això es necessària la formació, i aquest curs és una oportunitat de fer-la amb itineraris personalitzats que ens permetin aprofundir en els aspectes més rellevants. Un impuls perquè els drets humans de les dones i les nenes vulnerables siguin respectats.

Aquesta formació aquesta disponible i gratuïta per a tots els col·legiats dels consells que pertanyen a Unió Professional.