Properament es publicarà al BOE la resolució per la qual es convoquen els actes d’adjudicació de plaça corresponents a les proves selectives 2020. A partir de l’11 de juny s’iniciaran els actes d’adjudicació de places per a Farmàcia, Química, Biologia i Psicologia; a partir del 15 per a Infermeria i a partir del 17 per a Medicina

Les persones a les que s’adjudiqui plaça prendran possessió de la mateixa en el centre corresponent entre els dies 29 i 30 de juny

El BOE publica pròximament la resolució del director general d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Vicenç Martínez Ibáñez, per la qual es convoquen els actes d’adjudicació de plaça corresponents a les proves selectives 2020 per a l’accés al any 2021 a places de formació sanitària especialitzada (FSE) per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Així, es podrà sol·licitar plaça des de les 9:30 hores del dia 20 de maig fins les 17.00 hores del 10 de juny, per a la titulació de Farmàcia i per a les titulacions de l’àmbit de la Química, Física, Biologia i Psicologia. Per Infermeria es podrà fer des de les 9:30 hores del 24 de maig fins les 17.00 hores del 14 de juny. I per a Medicina des de les 9:30 hores del 26 de maig fins les 17.00 hores del 16 de juny.

Adjudicació i incorporació

Posteriorment, a partir del dia 11 de juny, s’iniciaran els actes d’adjudicació de places en el Ministeri de Sanitat, per Farmàcia, Química, Física, Biologia i Psicologia. A partir del dia 15 de juny, s’iniciarà per a Infermeria i a partir del dia 17 de juny, per a Medicina.

La incorporació a la plaça adjudicada serà per a tots entre els dies 29 i 30 de juny. El Ministeri de Sanitat, juntament amb les comunitats autònomes, ha aconseguit que la incorporació a la plaça adjudicada es realitzi tres mesos abans que en la convocatòria prèvia, el que facilita una recuperació progressiva de l’calendari habitual de les proves.

Adjudicació electrònica

En aquesta ocasió l’adjudicació es farà de forma exclusivament telemàtica perquè així es va disposar en l’Ordre de Convocatòria, d’acord amb la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

Es tracta d’un procediment segur, transparent, traçable i més àgil i eficient, que ja s’ha utilitzat en altres convocatòries anteriors. Cal destacar que la sol·licitud electrònica es podrà modificar tantes vegades com calgui fins que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de plaça en cada titulació i que, durant tot aquest temps, els aspirants comptaran amb assistència tècnica per si es produís qualsevol incidència, en horari d’atenció de dilluns a diumenge de 8:00 a 22.00 hores.

A més, a la pàgina web del Ministeri de Sanitat es publicarà informació per facilitar la sol·licitud de places i resoldre els dubtes i preguntes més freqüents.

Més informació sobre l’adjudicació i la Resolució en el següent enllaç: https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml

 

FONT: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social