La Junta de Govern del Col·legi ha aprovat el següent document amb motiu del debat entorn dels posicionaments de la corporació sobre els fets d’actualitat. Com a resposta als diversos comentaris enviats a través de la bústia d’opinió col·legial, la Junta vol indicar el següent:

 Després d’un llarg debat i amb l’objectiu de fer més entenedor el posicionament que la Junta de Govern va voler expressar en el seu comunicat del dia 18 d’octubre, s’insisteix, com a resum, en els següents punts:

 1.- Els membres de la Junta de Govern del COMT no se senten legitimats per a rebutjar o donar suport a posicionaments polítics en nom dels col·legiats als que representen. No ha estat ni és la seva intenció.

 2.- Els dos comunicats de suport del COMT (pronunciament del Col·legi en contra de la violència esdevinguda el passat dia 1 d’octubre i pronunciament a favor de l’adhesió del Col·legi a la proposta de mediació de la Comissió independent de mediació, diàleg i conciliació que es va presentar per iniciativa del Consell de l’Advocacia Catalana, per tal de trobar una sortida a la tensió entre les administracions central i catalana) són posicionaments basats en el desig que la bona fe i el diàleg siguin sempre els mecanismes de solució dels conflictes. Lamentem que s’hagi pogut interpretar qualsevol posicionament polític en aquests comunicats.

 3.- La Junta de Govern no va participar en l’elaboració ni difusió del comunicat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya del dia 25 d’octubre. Volem deixar molt clar que ni rebutgem ni donem suport al seu contingut perquè entenem que no és competència de la Junta de Govern.