Aquest acord facilitarà, entre d’altres, la concessió de permisos i excedències per a la incorporació a projectes de cooperació i/o humanitaris en els països on es declari una emergència sanitària o el reconeixement de l’experiència dels cooperants que es troben exercint la seva tasca a l’estranger, quan s’incorporin a la seva activitat ordinària. A més, també s’assegurarà la reserva de les places que ocupen ordinàriament els cooperants durant la seva col·laboració i es garantirà que l’absència del personal mèdic i infermer cooperants no repercuteixi en els serveis prestats en el servei d’origen. Així mateix, també es valorarà i regularà la compatibilitat de contractes amb les organitzacions humanitàries que contracten el personal mèdic i infermer del sistema de salut i es garantirà que tinguin una formació adequada i cobertura sanitària mentre duri la missió. Amb aquest acord, també es valoraran les implicacions legals i fiscals derivades d’aquestes actuacions i es garantiran les condicions necessàries per a la repatriació segura en qualsevol supòsit –quarantena si no hi ha sospita de contagi, repatriació i assistència durant el trasllat i posterior arribada en cas de sospita de contagi o de diagnòstic de la malaltia).

Per a més informació, premeu aquí.