Acord d’aprovació de la precol·legiació dels estudiants de medicina de l’URV. 

Acord adreçat a que els estudiants de la Facultat de Medicina de l’URV puguin  disposar d’una acreditació de precol·legiació i d’oferir-los alguns avantatges per fomentar la seva participació en activitats del COMT.

Acord relatiu a decisió dels premis de les distincions col·legials.

La proposta que es va elevar a la Junta de Govern per part de la Comissió per l’Espai de Memòria del COMT, i va ser aprobada per aquesta amb unanimitat, va ser la relativa als nominats als diferents premis i distincions col·legials Antonius Musa consistent:

Premi Sant Cosme i St. Damià: Dra. Teresa Auguet Quintilla 

Premi col·legiat d’honor: Mossèn. Xavier Fort Subirats

Premi entitat col·legiada d’honor: Centre Diagnòstic per la Imatge Tarragona

Premi equip assistencial multidisciplinar de l’any: Unitat d’ICTUS HJXXII

Premis col·legiats de l’any:

Tarragona: Dr. Tomàs Sempere Durà

Reus:           Dra. Rosa Solà Alberich

Tortosa:       Dra. Teresa Compte Jové

Aprovació del projecte de pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024 a presentar a l’Assemblea de Compromissaris.

Es va presentar un pressupost del COMT per a l’exercici 2024 equilibrat entre ingressos i despeses basat en un criteri d’aplicació del principi de prudència el qual va sereacordat per unanimitat a fi i efecte de presentar-ho a l’Assemblea de Compromissaris per a la seva aprovació definitiva.

Aprovació de la convocatòria de l’Assemblea de Compromissaris pel proper dia 13 de desembre i del següent ordre del dia de la mateixa:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

2.-Informe de presidència

3.- Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024

4.- Precs i preguntes.