L’Institut Català de la Salut posa a disposició dels nostres col·legiats la fomació Actualització en Medicina HJ23 2022, organitzada pel Servei de Medicina Interna amb el Departament de Formació Continuada de l’Hospital Universitari Joan XXIII. 
La formació, ja iniciada al gener, té format híbrid i continuïtat cada dijous alterns de 8 a 9:30 fins el dia 15 de desembre del 2022.
Els objectius generals de la formació són: 

  1. Actualitzar coneixements en diferents malalties / situacions clíniques rellevants de diferents especialitats mèdiques.
  2. Difondre i posar en coneixement noves estratègies transversals i compartides de processos assistencials a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

I els objectius específics són:

  1. Oferir als assistents informació actualitzada de novetats diagnòstiques i terapèutiques útils per a la seva pràctica clínica en diferents problemes de salut destacats.
  2. Conèixer novetats en processos crítics cardiovasculars. 
  3. Conèixer les indicacions d’anticoagulació en la trombosis en situacions especials. 
  4. Conèixer les indicacions de la rehabilitació cardíaca. 
  5. Haver incrementat els seus coneixements en relació a Covid-19 i malalties sistèmiques. 
  6. Conèixer el maneig del malalt amb politraumatisme a urgències. 
  7. Saber les indicacions dels nous antibiòtics. 
  8. Conèixer la utilització de nous fàrmacs per la malaltia inflamatòria autoimmune.