4 i 5 d’octubre de 2019
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, Barcelona

 

Objectius del curs són:

  • Revisar les nocions bàsiques sobre com interpretar un registre de PIC
  • Definir els possibles mètodes per registrar i optimitzar la informació que ens ofereixen els sistemes digitals de monitoratge de la PIC
  • Conèixer alternatives al registre clàssic de la PIC (sistemes domiciliaris o telemètrics)
  • Aprendre les indicacions i els tipus de tests per valorar la dinàmica del LCR
  • Conèixer la física bàsica necessària per comprendre el funcionament de les vàlvules, així com els diferents tipus de vàlvules disponibles en el moment actual
  • Aclarir conceptes sobre dispositius antisifón i de control gravitacional
  • Optimitzar el tractament de pacients fràgils afectes d’una HCA i de nens-adolescents per optimitzar els resultats i reduir les complicacions a mitjà-llarg termini
  • Discutir el paper actual de la ventriculostomia endoscòpica, definint els seus objectius, indicacions i contraindicacions.

 

  Podeu consultar aquí el programa científic del curs i realitzar la inscripció online:
  www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=247&idioma=ca