Objectius:

  1. Promoure la unió dels professionals col·legiats interessats, per a poder intercanviar experiències, coneixements, etc…
  2. Organitzar cursos, conferències i activitats afins amb la pretensió de perfeccionar els coneixements dels membres pel que fa a aspectes científics i pràctics.
  3. Fomentar el control de l’intrusisme.
  4. Participar en diverses activitats relacionades amb l’acupuntura a nivell local, nacional i internacional (congressos, formació de professionals, assessorament sobre la regulació a nivell institucional, etc…).