Acupuntura

Objectius: Promoure la unió dels professionals col·legiats interessats, per a poder intercanviar experiències, coneixements, etc......