Acupuntura

Objectius:

  1. Promoure la unió dels professionals col·legiats interessats, per a poder intercanviar experiències, coneixements, etc...
  2. Organitzar cursos,...