A.M.A. manté cap a aquest col·lectiu un mateix i decidit compromís des de 1965. Amb un creixement exponencial des de 1987 i especialitzada sempre en el ram assegurador de No Vida, ocupa a l’actualitat el tercer lloc per volum de primes entre les mútues espanyoles.

Enllaç: Agrupació Mutual Asseguradora