Agrupació Mutual Asseguradora

A.M.A. manté cap a aquest col·lectiu un mateix i decidit compromís des de 1965. Amb...

Mutual Mèdica

Amb més de 90 anys d'experiència, Mutual Mèdica és una mutualitat especialitzada en la previsió social del...

Nou accés a les oficines de Medicorasse

Les dependències de la correduria d'assegurances (Medicorasse) s'han traslladat a la planta baixa del Col·legi....