Amb més de 90 anys d’experiència, Mutual Mèdica és una mutualitat especialitzada en la previsió social del metge. Va néixer l’any 1920 amb l’objectiu de protegir el metge i la seva família en moments de malaltia, jubilació, defunció i altres imprevistos de la vida.

Des de 2002, Mutual Mèdica opera a tot Espanya. Així mateix, en virtut de l’establert per la Resolució de 24 de juliol de 2007 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Mutual Mèdica està autoritzada per a actuar com alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a tots els metges d’Espanya.

Enllaç: Mutual Mèdica