Funcions:

  • Assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients pel que fa diagnòstic i tractament dels pacients al seu càrrec.
  • Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat.
  • Participar en les activitats docents.

Requisits:

  • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Medicina de Família i Salut Comunitària i/o Medicina interna i/o Geriatria
  • Els dos títols expedits per una universitat espanyola; o si no, degudament homologats pel Ministeri competent

Oferim:

  • Contrato laboral de 1 año con posibilidad de pasar a indefinido si hay acuerdo entre las partes.
  • Jornada completa, 38 horas semanales.
  • Salario estipulado en el Convenio SISCAT.

Contacte: Sara Garcia

Telèfon: 690 722 950

Email: garcias@peremata.com