Altes Col·legials

Col·legiat/daNomData AltaTítol/Especialitat
4307947Lilibetsi Cortes Ruiz31/03/2023Llicenciada en Medicina
4308151Yulied Andreina Nuñez Figueroa20/09/2023Llicenciada en Medicina
4308152Brimil Beatriz Fornerin Medina20/09/2023Llicenciada en Medicina
4308159Alejandro Sebastian Mayorga Garces06/10/2023Llicenciat en Medicina
4308161Raquel Ferrer Calderon13/10/2023Llicenciada en Medicina
4308164Elizabeht Valerio Feliz25/10/2023Llicenciada en Medicina

Baixes Col·legials

Col·legiat/daNomData
4307124Marta Zacares Masanet25/10/2023
4307684Shaila Cabezas Falcón15/10/2023
4307860Cristina S. Jaramillo Jaramillo25/10/2023
4307875Bernarda Carrillo Vintimilla11/10/2023