Els interessats tenen temps per a presentar les sol·licituds fins el pròxim 30 de juny de 2023.

Aquesta ajuda, promoguda des de la Fundació Antonius Musa, pretén facilitar al col·legiat l’adquisició de nous coneixements i habilitats o perfeccionar els ja existents de cara a impulsar la seva carrera professional, així com el del seu servei d’origen en d’altres Serveis, Unitats o Centres de referència que desenvolupin un treball punter o estiguin especialitzats en el seu camp.

L’import de l’ajuda és de fins a 1.000 euros

L’ajut econòmic està destinat a donar cobertura al col·legiat visitant un servei mèdic, que s’ajustarà al programa proposat pel Servei, Unitat o Centre de recepció amb un seguit d’objectius específics.

El termini de presentació de sol·licituds per estances formatives dins de l’any en curs s’inicia el dia 01 de març i finalitza el 01 de juny, però de manera excepcional, s’ha ampliat i els interessats tindran temps per a presentar els seus projectes fins el 30 de juny de 2023. Els patrons de la Fundació resoldran les sol·licituds abans del 31 de juliol.

Col·lectiu destinatari

  • Per gaudir d’aquesta ajuda és condició indispensable ser col·legiat/da del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, i acreditar aquesta condició durant més de 12 mesos continuats des del seu ingrés, i que no hagi estat beneficiari de cap ajuda similar prèvia per part de la Fundació Antonius Musa en els darrers 4 anys des de la publicació de la convocatòria.
  • Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials.