El Blog ‘AP 25’, creat pel grup AP25 que lideren les vocalies d’Atenció Primària Rural, Urbana i Administracions Públiques de l’OMC, va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre el document ‘La Atención Primaria de Salud en España en 2025’, que vol establir un pla d’acció interactiu per definir col·lectivament cap a on ha d’anar l’Atenció Primària (AP). El web s’actualitza periòdicament amb articles d’especialistes que incideixen en el diagnòstic sanitari i proposen mesures de millora. Pots accedir-hi aquí

L’inici d’aquest debat es va produir el mes d’abril passat a la seu del CGCOM, on es va presentar el document amb una àmplia participació i es va començar el debat sobre la situació, perspectives i alternatives per frenar el deteriorament i revitalitzar l’AP al nostre sistema de salut.