Amb divuit vots a favor i un en contra, ahir es va aprovar la constitució de la secció col·legial de medicina privada i assegurança lliure del Col·legi. En primer lloc, la sessió va començar amb lectura dels estatuts de la secció, que va procedir a recordar un dels assessors jurídics de la institució, Bernat Goula. El propòsit d’aquesta nova secció és defensar, amb les limitacions legals oportunes, els interessos professionals dels metges que en formin part. Davant el nou context del sector, els assistents van posar de manifest la necessitat d’organitzar-se per posar fre als requeriments que imposen les mútues en l’exercici de la professió. A més, també es va exposar la necessitat d’unificar criteris agrupant-se per especialitats, possibilitat que també es contempla en el marc d’aquesta secció.