Medicorasse, corredoria especialitzada en assegurances per a metges i col·laboradora del COMT, ha editat una Guia d’assegurances per a la declaració de la renda, amb l’objectiu que revisis les assegurances que tens contractades per veure si les pots incloure a la teva declaració.

Arriba el moment de l’any en el que s’ha de presentar la declaració de la renda i és important tenir en compte les assegurances que tens contractades ja que, tant a títol particular com si ets autònom, et poden beneficiar en la reducció de la factura fiscal.

En aquest sentit, Medicorasse ha editat una Guia d’assegurances per a la declaració de la renda, amb l’objectiu que revisis les assegurances que tens contractades per veure si les pots incloure a la teva declaració.

En aquesta publicació trobaràs tota la informació necessària per saber quines assegurances tenen beneficis fiscals i quins són els passos que cal seguir per obtenir aquesta desgravació. 

Per accedir a la documentació de les teves assegurances (pòlisses, rebuts i documentació que necessitis), recorda que pots accedir a través de l’app.

El COMT actua com a col·laborador externs de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB SAU. CIF A 59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020,de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.