Avui dimecres 26 de març a les 20 hores es convoca l’Assemblea de Compromissaris a la sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, amb el següent ordre del dia:

  1. Informe del president
  2. Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i del balanç de situació corresponent a l’exercici 2013.
  3. Elecció de dos delegats, per a la validació de l’acta d’aquesta sessió de l’Assemblea de Compromissaris.
  4. Torn obert de paraules